Menu

Kino Galanta

Kino GalantaMestské kultúrne stredisko, Mierové nám.942/3, 924 18 Galanta, +421 (0) 31 7802787, e-mail: msksga@stonline.sk, www.msksga.orgPrírodné kino – Open-air cinema, amfiteáter, Ul.Kpt. Nálepku, 924 01 Galanta

Aktualita: 
Kultúra