Menu

Prenájom audiovizuálnej techniky

Ozvučenie

Cena prenájmu ozvučenia je 50 €/deň.

Prezentačná technika

TV, Video, flipchart, plátno, dataprojektor za každý druh 20 €/deň.

Internet

Cena podľa dĺžky užívania.

Kancelárske služby

Telefón, xerox, info cena podľa dĺžky a množstva užívania.

Prenájom audiovizuálnej techniky zabezpečujeme len v priestoroch Hotela TEVEL.