Menu

Prenájom priestorov

Prenájom salónika - konferenčnej miestnosti

Cena prenájmu do 4 hodín 40 €, každá začatá hodina 10 €.

Cena prenájmu na firemné školenia je 90 €/deň

Prenájom prednáškovej miestnosti

Cena bude stanovená dohodou.

Prenájom kongresovej haly

Do 4 hodín 200 €, každá začatá hodina 50 €.

Prenájom externej kongresovej haly

Cena bude stanovená dohodou.

Prenájom priestorov v Hoteli Tevel na celodennú akciu, ako je svadba a pod. je 480 €

Na základe objednávky Vám pripravíme ponuku alkoholických a nealkoholických nápojov, teplých či studených pokrmov, ktoré môžu byť servírované priamo v konferenčnej miestnosti.