Menu

Vlastivedné múzeum

Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Múzeum sídli v strede mesta v budove bývalej banky. Táto jednoposchodová stavba s pôdorysom v tvare písmena U bola postavená na začiatkom 20. storočia. Okrem múzejných pracovísk sú tu aj výstavné priestory.

Múzeum sa špecializuje na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. V hlavnej budove múzea je sprístupnená stála expozícia, ktorá sa zaoberá historickým vývojom mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu od počiatkov až po koniec 20. storočia. Popri archívnych dokumentoch a zbierkových predmetoch sú tu vystavené štyri modely vodných kolových a lodných mlynov. V zbernej oblasti Vlastivedného múzea v Galante existujú dva vodné kolové mlyny na Malom Dunaji. Múzeum ich spravuje od 70. rokov 20. storočia ako významné a jedinečné technické pamiatky v celoslovenskom meradle.

Vlastivedné múzeum

Aktualita: 
Kultúra