Menu

Vodný mlyn v Jelke

Vodný mlyn v Jelke je vysunutou expozíciou Vlastivedného múzea v Galante. Táto pozoruhodná technická stavba v krásnom zákutí Malého Dunaja je prístupná prašnou poľnou cestou 1 km od obce. Najstarší písomný doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Pôvodne lodný mlyn roku 1899 jeho majiteľ prestaval na kolový. Takmer po sto rokoch bol vďaka Obecnému úradu v Jelke obnovený a roku 1994 sprístupnený verejnosti. V blízkosti mlyna je vybudovaný skanzen, ktorý približuje poľnohospodársku výrobu obce v minulosti.

Vodný mlyn Jelka

Aktualita: 
Turistika